EQUAL iniciatyva Lietuvoje
www.equal.lt
Europos Komisija (Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL)
www.europa.eu.int/comm/equal
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
www.socmin.lt
Finansų ministerija
www.finmin.lt
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
www.ldb.lt
Lietuvos darbo federacija
www.ldf.lt
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
www.ldrmt.lt
Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
www.lirt.lt
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
www3.lrs.lt
Lygių galimybių plėtros centras
www.gap.lt
Lietuvos pramonininkų konfederacija
www.lpk.lt
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
www.lpsk.lt
Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas"
www.darbininkas.lt
Lietuvos savivaldybių asociacija
www.lsa.lt
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
www.ldkonfederacija.lt
Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
www.migracija.lt
Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
www.sipad.lt
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
www.tmid.lt
Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt
Valstybinė jaunimo reikalų taryba
www.vjrt.lt
Žmonių išteklių plėtros programų paramos fondas
www.phare.lt
Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Motinos ir vaiko globos namai
www.caritas.lt
VB FORWARD! Šeima ir darbas suderinami
www.seimairdarbas.lt
MIC projektas "Lygiaverčiai partneriai ekonominėje veikloje ir šeimoje"
www.lygus.lt/23/
“BIBLIONOVA: informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymo metodo kūrimas ir išbandymas besimokančiame regione.”
www.biblionova.com
Naudingos nuorodos
Europos socialinis fondas
www.esf.lt
Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės
www.vpt.lt
TVB partnerių tinklapiai
MpowerMen2Men, Danija
www.mpowermen2men.dk
IGUALDADER, Ispanija
http://igualdader.uji.es
Fire brigade From the Inside Out, Nyderlandai

www.brandweervanbinnennaarbuiten.nl