Projekto pasiekimai

 • EB iniciatyvos EQUAL projekto "ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija" lankstinukas.

 • EB iniciatyvos EQUAL projektui "ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija" skirta papildoma finansinė parama 184000,00 Lt trečiajam etapui (2007 gegužės – 2008 birželio) įgyvendinti.

 • Vystymo bendrijos "ŠEIMOS PLANETA" logo.
 • Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto patalpose įrengtas vaikų priežiūros centras.
 • Surinkti 177 darbuotojų ir 216 studentų duomenys apie šeimos būklę.
 • IV-ame ŠU bendrabutyje įrengta klasė su 10 kompiuterizuotų nuotolinio mokymosi vietų ir interneto prieiga studentams, turintiems vaikų ir šeimą.
 • Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto patalpose įrengta 10 savarankiško mokymosi vietų tėvams su vaikais ir šeima (mokymosi klasė įrengta greta vaikų priežiūros centro).
 • Įrengtos 4 (3 Lyčių studijų institute 1 ŠU profesinės sąjungos patalpose) laisvos kompiuterizuotos prieigos mokymosi/darbo vietoms studentams, dėstytojams ir tyrėjams.
 • 2006 m. pavasario semestre 100-ui dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyrių studentams parengtos e-užduotys studijų moduliams.
 • Vaikų priežiūros centro patalpose prižiūrimi 5-6 vaikai nuo 3 - 12 metų amžiaus per dieną.
 • Įsteigti 4 auklėtojų etatai.
 • Už 9000 litų nupirkta ugdymo priemonių, įrangos ir žaislų vaikams.
 • 20 dėstytojų 1 seminare mokėsi organizuoti studentų, turinčių šeimas, studijas pagal individualius studijų planus ir studijų kontraktus (organizuotas 1 seminaras dėstytojams).
 • Surengtas 1 seminaras katedrų vedėjams, dėstytojams ir studentams apie tai, kaip organizuoti studijas pagal individualius studijų planus ir kontraktus. Parengtos dvi, nemažiau dviejų puslapių instrukcijos dėstytojams ir studentams ir patalpintos ŠU bei projekto interneto svetainėje ir, kaip organizuoti studijas pagal individualius studijų planus ir studijų kontraktus.
 • Nuo 2006 m spalio 02 d. įdarbintos 6 mobilios auklės-slaugės.
 • Nuo 2005- 06 -01 iki 2006-10–31 psichologas konsultavo - 194 val., teisininkas – 152 val., medikas – 102 val.
 • Suteikta 210 valandų karjeros ir įdarbinimo specialisto konsultacijų.
 • Įsidarbino ne mažiau 10 studentų, turinčių šeimą.
 • Tarptautinės Vystymo Bendrijos logo.
 • Surengti 4 Tarptautinės vystymo bendrijos partnerių susitikimai.
 • Surengti 4 užsienio partnerių seminarai lyčių lygybės užtikrinimo tema, kiekviename jų dalyvavo nemažiau kaip 25-30 dalyvių, pasikeista vykdomų nacionalinių projektų patirtimi, informacija, žiniomis, lyčių lygybės užtikrinimo srityje; lygiagrečiai plėtojamos inovatyvios įžvalgos, mažinant socialinę atskirtį tarp lyčių. Susipažinta su moterų ir vyrų padėtimi priešgaisrinės apsaugos, sveikatos priežiūros, aukštojo mokslo įstaigose partnerių šalyse.
 • Surengti 2 studijų vizitai užsienyje (Nyderlanduose ir Danijoje).
 • Surengtas 1 svečių priėmimo vizitas Lietuvoje.
 • Atnaujintas tinklalapis http://www.family-friendly-organization.su.lt.
 • Informacijos sklaida radijuje, spaudoje, internete: interviu KTU radijo stočiai. Paskelbti straipsniai: "Šiaulių naujienose" "ŠEIMOS PLANETA: harmoningos bendruomenės link"; straipsnis "Laisvas lankomumas? Individualus studijų grafikas? Individualioji studijų programa" straipsnis "Kaip studentai pragyvena?"; straipsnis "Šeima, darbas, studijos - suderinami!" Šiaulių universiteto laikraštyje.
 • Išspausdinti 100 vnt. projekto „ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija“ plakatų. Pagaminta 100 vnt. krepšių su projekto simbolika.
 • Sukurti projekto partnerystės indikatoriai, inovacijos efektyvumo indikatoriai, našumo indikatoriai.