Tarptautinės vystymo bendrijos InGe studijų vizitas Danijoje       Plačiau...
2006-09-28 iki 10-01
Tarptautinės vystymo bendrijos InGe studijų vizito Lietuvoje darbotvarkė      Plačiau...
2006-05-24
EQUAL įpareigoja dirbti tarptautinėje erdvėje. Kartu su partneriais yra sukurta Tarpnacionalinė Vystymo Bendrija (TVB) - InGE - Integrating Gender Equality. TVB sudaro:
 • Danija - MpowerMen2Men;
 • Ispanija - IGUALDADER;
 • Lietuva - "ŠEIMOS PLANETA: Šeimai palanki organizacija";
 • Nyderlandai - Fire brigade From the Inside Out.

 • MpowerMen2Men - Danų projekto tikslas - socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros įstaigose įdarbinti kuo daugiau vyrų, nes dabar tik 5% visų šių sričių darbuotojų yra vyriškos lyties.

  IGUALDADER - ispanų projektas apima visą šalį, jų objektas - tuštėjantys Ispanijos regionai, iš kurių ištisos šeimos keliasi į Viduržemio jūros pakrantę, kur yra darbo, išvystyta paslaugų sfera. Ispanai tirs tų vietovių gyventojų poreikius, sieks, kad būtų kuriamos darbo vietos ir kt.

  Fire brigade From the Inside Out - Nyderlandai dirba horizontalios segregacijos mažinimo srityje: į priešgaisrinės saugos brigadas jie integruoja moterų, etninių ir seksualinių mažumų atstovus.

  Tarpnacionalinė vystymo bendrijos sutartis      Plačiau...

  TVB tikslai:

  - Šalių partnerių sukauptos patirties apie lygių galimybių diegimą bei šeimos ir profesinio gyvenimo derinimą apsikeitimas;
  - Strategijų suteikiančių poveikio priemones įstatytų leidyboje kūrimas, vykdymas ir apsikeitimas;
  - Projektų rezultatų sklaida platesniajai šalių partnerių auditorijai.

  Tarpnacionalinė Vystymo Bendrija - InGE - Integrating Gender Equality