AKTUALI INFORMACIJA IR PATARIMAI

Rekomendacija dėl karščių       Plačiau...
Gimdos kaklelio vėžys ir jo profilaktika       Plačiau...
Valstybė pinigais skatins vyrus pasidalyti su žmonomis kūdikio priežiūros pirmąjį mėnesį rūpesčiais!       Plačiau...
Kaip atpažinti nuovargį?       Plačiau...
Emocinis išsekimas            Plačiau...
Kas išduoda nerimą?           Plačiau...

SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS IR VAIKAMS

Motinystės pašalpa
www.sodra.lt/lt.php/sodros_vykdomos_ismokos/pasalpos/motinystes_pasalpa/169
Tėvystės pašalpa
www.sodra.lt/lt.php/sodros_vykdomos_ismokos/pasalpos/tevystes_pasalpa/1877
Ligos pašalpa
www.sodra.lt/lt.php/sodros_vykdomos_ismokos/pasalpos/ligos_pasalpa/168
Išmokos vaikams
www.siauliai.lt/shared/view.php?kalba=lt&tema=soc-ismokos-seimoms&menu=10& linkback=../socialine_apsauga/socialines_ismokos_ir_kompensacijos.php&title=Socialin%EBs%20i%F0mokos%20ir%20kompensacijos
Šalpos išmokos
www.siauliai.lt/shared/view.php?kalba=lt&tema=soc-ismokos-salpos&menu=10&linkback=../socialine_apsauga/socialines_ismokos_
ir_kompensacijos.php&title=Socialin%EBs%20i%F0mokos%20ir%20kompensacijos">
Vienkartinė parama
www.siauliai.lt/shared/view.php?kalba=lt&tema=soc-ismokos-vienkartine&menu=10&linkback=../socialine_apsauga/socialines_ismokos_ir_
kompensacijos.php&title=Socialin%EBs%20i%F0mokos%20ir%20kompensacijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI, TEISĖS AKTAI

Įstatymą siūloma papildyti naujomis rasinės bei užimtumo lygybės nuostatomis
http://skelbimas.lt/istatymai/darbo_kodeksas.htm
Darbo kodeksas
http://skelbimas.lt/istatymai/darbo_kodeksas.htm
LR ligos ir motinystės įstatymas
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=257463
Mokslo ir studijų įstatymas
www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/VIII-1586-2.htm
Profesinio mokymo įstatymas
www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/viii-450.htm