Nuo 2007 m. birželio pradėtas vykdyti III – asis ES iniciatyvos EQUAL etapas, skirtas politikos ir praktikos strategijai įgyvendinti. Darbo ir šeimos pareigų derinimui suburtas teminis tinklas „ŠEIMA IR DARBAS SUDERINAMI“, kurį sudaro šios vystymo bendrijos:

"ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija": http://family-university.su.lt
"FORWARD: šeima ir darbas suderinami": http://www.seimairdarbas.lt
"Kompetencijųpripažinimas – šeimos ir karjeros suderinimo galimybių plėtrai": http://www.dirbunamie.lt
"Per technologijas – žinojimo ir darbo link!": http://www.socinfo.lt

Teminio tinklo strategiją numatyta vykdyti orientuojama dvejomis viena kitą papildančiomis kryptimis sutelkus 4 VB išteklius, žinias, patirtis ir kompetencijas, pasitelkus suinteresuotus specialistus, suvienijama lobistinė grupė, dirbanti su valstybės tarnautojais ir politikais (vertikalus poveikis politikai ir praktikai).

SADM įsakymas dėl Europos Bendrijų Iniciatyvos EQUAL teminių tinklų sudėties patvirtinimo     PLAČIAU...

SADM įsakymas dėl Europros Bendrijų Iniciatyvos EQUAL teminių valdymo grupių sudėties ir teminio tinklo valdymo grupės darbo reglamento patvirtinimo     PLAČIAU...

SADM teminio tinklo valdymo grupės darbo reglamentas     PLAČIAU…